Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Welkom

 THQ

SFB

IFB

Technische Tabel THQ

Technische Tabel SFB

Technische Tabel IFB

Per type zijn de profielen gesorteerd naar hoogte h (gemeten vanaf de bovenkant van de onderplaat), breedte b van de bovenplaat of -flens en het gewicht G [kg/m] (gebasseerd op een soortelijke massa van 8000 kg/m3.
In de tabellen zijn de volgende gegevens opgenomen.
-m+ doorsnedeklasse onder positief buigent moment (in het veld);
-m - doorsnedeklasse onder negatief buigent moment (boven een tussensteunpunt);
-ly kwadratisch oppervlakte-moment (traagheidsmoment);
-Wel elastisch weerstandmoment;
-Wpl plastisch weerstandsmoment;
-My;u rekenwaarde van het uiterst opneembare positief buigende moment om 
de y-as; indien M+ 1 of 2 is, wordt hiervoor Wpl genomen, vermenigvuldigd 
met de vloeigrens fy (= 355N/mm2)  indien M+ 3 is, is Wel genomen, 
vermenigvuldigd met fy. In verband met de effecten van dwarsbuiging van de 
onderplaat is het verstandig met een gereduceerde My;u te rekenen. 
De reductie is afhankelijk  van het gekozen profiel en is meestal kleiner dan 10%.
-Vz;u rekenwaarde van de uiterst opneembare dwarskracht.
My;u en Vz;u kunnen gehanteerd worden bij het ontwerp van vrij opgelegde liggers. Voor doorgaande liggers kunnen deze waarden gebruikt worden voor het ontwerp van de velddoorsnede. Voor de definitieve toetsingsberekeningen en het ontwerp van de doorgaande liggers wordt verwezen naar de artikelen van Bouwen met Staal.

Brongegevens: Bouwen met Staal

 

Copyright 2009 - 2017 Staalmeesters Group BV, All Right Reserved - Sitemap | Disclaimer